Kalendar događnja na području grada Lepoglave.


KALENDAR DOGAĐANJA 2020.  DJEČJI FAŠNIK U LEPOGLAVI

  Datum: 23. 02. 2020.
  Organizator: TZ Lepoglava  TJEDAN SMIJEHA
  "Udavače"

  Datum: 06. 03. 2020.
  Dom kulture / Tawan
    USKRSNI KONCERT

  Datum: 13. 04. 2020.
  Dom kulture / Tawan
  Organizator: TZ Lepoglava  HRVATSKI FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE      NA SELU
  
  Datum: 04. 07. 2020.
  Višnjica
  Organizator: USR "Sport za sve" Višnjica 

 

  LEPOGLAVSKI DANI

  Datum: 10. - 12. 07. 2020.  DANI SPORTA, ZABAVE i KULTURE

  Datum: 31. 7. - 02. 08. 2020.
  Višnjica
  Organizator: UŠR Višnjica

 

  24. MEĐUNARODNI FESTIVAL ČIPKE

  Datum: 11. - 13. 09. 2020.
  Lepoglava (prostor samostana, ekomuzeja, TKIC)