• Hrvatski
  • English
  • Deutsch
  • Slovenščina
Lepoglava - grad čipke i čipkarstva, bogate kulturne povijesti i prirodnih ljepota...
Lepoglava - grad čipke i čipkarstva, bogate kulturne povijesti i prirodnih ljepota...
Lepoglava - grad čipke i čipkarstva, bogate kulturne povijesti i prirodnih ljepota...
Lepoglava - grad čipke i čipkarstva, bogate kulturne povijesti i prirodnih ljepota...
Lepoglava - grad čipke i čipkarstva, bogate kulturne povijesti i prirodnih ljepota...

Kapelica Majke Božje Snježne

Na području Kamenice 1742.g. pavlini grade pokrajinsku kapelu župne crkve posvećenu Majci Božjoj Snježnoj. Ranger je svetište oslikao 1751. g., a kapelicom dominira raskošni oltar s kipim Marije koja drži Isusa.